Budgetcoaching voor bedrijven

Bijna 80% van de bedrijven heeft werknemers met financiële problemen (Nibud.nl, 2012). Een van de tekenen van financiële problemen voor de werkgever is loonbeslag. 75% van de bedrijven heeft een of meer werknemers in dienst waar loonbeslag is opgelegd. De financiële problemen resulteren in stress, concentratieproblemen en daardoor verlies van productiviteit en ziekte verzuim. Ook wordt aan de werkgever vaak een voorschot op het loon of vakantiegeld gevraagd.

Door de werknemer hulp te bieden deze schulden aan te pakken, helpt de werkgever ook zijn bedrijf. Smit Budgetbeheer biedt deze hulp. Na een intakegesprek met de werknemer wordt een plan opgesteld waarin vastgesteld wordt wat de omvang is van de schulden, wat het inkomen is en wat de vaste lasten bedragen. Ook wordt bepaald hoe er gehandeld moet worden om de schulden af te betalen. Dit plan wordt voorgelegd en uitgevoerd met de werknemer. In de praktijk blijkt budgetcoaching een effectieve en voordelige oplossing. Het resultaat is minder verzuim, betere productiviteit en een meer gemotiveerde medewerker.
Budgetcoaching voor werknemers zal gemiddeld 16 uur tijd in beslag nemen. De kosten van de budgetcoaching komen voor rekening van de werkgever.